česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Automatická regulace

Počítačová řídící jednotka KovoS AR-4 je schopná řídit až šest komor nezávisle na sobě. Sušící proces je plně automaticky řízen na základě zadaných hodnot: druh řeziva, tloušťka řeziva, počáteční a požadovaná konečná vlhkost řeziva. Průběh celého sušení je monitorován a každé 2 hodiny ukládán do paměti počítače, obsluha může během sušení kdykoli (po stisknutí příslušné klávesy) zpětně kontrolovat stav prostředí v komoře a vlhkostní spád jednotlivých sond.
Automatická regulace KovoS AR-4 umožňuje tisk protokolu o průběhu sušení. Řídící počítačovou jednotku AR-4 lze umístit až 100 m od sušárny. Na přání je možno nainstalovat ovládání sušárny pomocí mobilního telefonu, nebo internetu. Údaje, na základě kterých je sušící proces v komoře regulován , jsou získávány ze čtyř vlhkostních sond řeziva umístěných v hráni (na přání je možné dodat zařízení na snímání vlhkosti ve dřevě za pomocí až dvanácti sond), teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti. Při ošetření palet dle předpisu IPPC je navíc snímána teplota ze špalku palety pomocí externí sondy.
Teplota a relativní vlhkost vzduchu je v sušárnách fy. KovoS snímána pomocí elektronického čidla tzv. ,,čidlo relativní vlhkosti“, které je mnohem přesnější a citlivější na změny prostředí v komoře než dříve používaný běžný psychrometr. Tím také dochází k nemalé úspoře dodávané tepelné energie.
Zpět
Hospedagem de sites Jungle Networks