česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Technický popis sušáren typu MP

Teplovzdušné sušárny typu MP jsou konstruovány jako jednohráňové a neprůjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších provozů a jejich maximální objem je 1,5 až 5,3 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,6 až 7,6 m, výška 1,3 m a šířka 2,2 m.
Řezivo je zaváženo čelně na zavážecím kolejovém vozíku. Velikost vozíku je od 3 do 6 metrů a je možné na něj naložit hrání řeziva o rozměru: délka 3,2 až 6,2 m, šířka 1,2 m a výška 1 m. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
V zadní části sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalický (Al) výměník, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, tryska vlhčení a axiální ventilátor. Právě díky ventilátoru je zajištěno vhodné nucené horizontální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva. Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3x400 V). Sušárny typu MP je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 10 až 20 kW. Na místo určení jsou dodávány jako kompletně smontovaný celek.
Objemová kapacita řeziva v sušárnách typu MP je podle tloušťky a tvaru řeziva od 1,5 až 5,3 m3. V sušárnách se řezivo suší při teplotách 50 až 70°C.
Zpět
Hospedagem de sites Jungle Networks