česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Technický popis sušáren typu SLR

Teplovzdušné sušárny typu SLR jsou konstruovány jako jednohráňové , neprůjezdné či průjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších a středních provozů a jejich maximální objem je 4,3 až 9 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,5 až 6,5 m, výška 3,2m a šířka 2,2 m. Řezivo je zaváženo čelně na zavážecím kolejovém vozíku. Na vozík je možno naložit hrání řeziva o rozměru: délka 4,2 až 6,2 m, šířka 1,2 m a výška 1,8 m.
Objemová kapacita řeziva v sušárně typu SLR je podle tloušťky a tvaru prken od 4,3 do 9 m³. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalické (Al) výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Právě díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené horizontálně vertikální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva. Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3x400 V). Sušárny typu SLR je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 25 až 35 kW. Na místo určení jsou dodávány jako kompletně smontovaný celek.
Zpět
Hospedagem de sites Jungle Networks