česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Technický popis sušáren typu SR

Teplovzdušné sušárny typu SR jsou konstruovány jako dvouhráňové, průjezdné či neprůjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších a středních provozů a jejich maximální objem je 9,5 až 40 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,7 až 12,8 m, výška 3,3 m a šířka 4,2 m. Do sušárny jsou zavedeny dvoje paralelní koleje. Řezivo je zaváženo čelně na dvou kolejových vozících umístěných paralelně vedle sebe. Na každý z nich je možné umístit hráně o rozměru: délka 4,2 až 12,5 m, šířka 1,2 m a výška 2,2 m.
Objemová kapacita řeziva v sušárně typu SR je podle tloušťky a tvaru prken od 9,5 do 40 m³. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalický (Al) výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Právě díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené horizontálně vertikální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva. Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3x400 V). Sušárny typu SR je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 50 až 120 kW. Na místo určení jsou ke konečné montáži dodávány v podobě předem připravených panelů a nosných prvků.
Zpět
Hospedagem de sites Jungle Networks