česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Technický popis sušáren typu SRP

Teplovzdušné sušárny typu SRP jsou konstruovány jako neprůjezdné sušící komory. Čelní zavážení palet a řeziva probíhá pomocí vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku. Sušárny jsou určeny především pro sušení jehličnatého nebo listnatého řeziva a také pro sušení a tepelné ošetření palet dle předpisu IPPC (ISPM 15). Kapacita sušárny je 400 až 1200 ks euro-palet. Sušárny jsou vhodné především do středních a velkých provozů.
V případě požadavku na sušení listnatého řeziva je nutné instalovat frekvenční měnič otáček motorů ventilátorů. Toto zařízení v závislosti na vlhkosti sušeného řeziva plynule snižuje otáčky ventilátorů. Motory sušáren jsou konstruovány do extrémních podmínek (až do 100°C a 98% relativní vlhkosti). Maximální objem sušárny je 18 až 120 m³. Její vnější rozměry jsou: délka 4,5 až 8,5 m, výška 4,5 m a šířka 6,5 až 7,5 m.
Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění. V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalické Al výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komory, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené vertikálně horizontální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva nebo palet.
Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C. Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3x400 V). Sušárny typu SRP je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 100 až 360 kW. Na místo určení jsou dodávány ke konečné montáži v podobě předem připravených panelů a nosných prvků.
Zpět
Hospedagem de sites Jungle Networks