česká tradice...
Úvod
Sušárny
Řezivo
Zámečnická výroba
Fotogalerie
Kontakt

Hlavní komponenty technologií sušáren:

 • Vnitřní a venkovní kolejiště
 • Celohliníková vrata se zárubněmi- pantová, boční
 • Rozvod topné vody (z Cu potrubí) s vyhřívacími výměníky, čtyřcestným ventilem, oběhovým čerpadlem a servomotorem pro regulaci průtoku topné vody. Vyhřívací výměníky jsou vyrobeny z Cu trubek s Al žebrováním, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a vysokou tepelnou účinnost
 • Vzduchotechnický systém větrání komory se servomotorem a ventilátory nuceného proudění vzduchu v komoře, se speciálními el.motory (do teploty 100°C a relativní vlhkosti vzduchu 98%) a plastovými vrtulemi vhodnými do prostředí sušáren
 • Vnitřní a venkovní elektrické rozvody, propojení měřících a regulačních prvků s vyvedením v místě umožňujícím připojení na vnější rozvody objednavatele.
 • Rozvod vody s regulací vlhčení včetně vlhčících trysek
 • Technologie sušáren do zděných prostor

  Sušárenská technologie KovoS může být dodávána také do zděných prostor, které má objednavatel k dispozici. Předpokládá se, že zděný prostor bude mít zajištěn tepelný odpor stěn vhodnou izolací (s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 3,1 m2•K/W) a bude odolný proti průniku vlhkosti. Pokud daný prostor nesplňuje podmínky popsané výše, je možné na objednávku prostory odizolovat a oplechovat vnitřní stěny hliníkovým trapézovým plechem. Strop sušárny musí být z důvodu montáže komínů ventilace nosný a umístěn minimálně jeden metr pod případnou střechou. Místa na připojení topné vody od kotle, studené vody pro vlhčení a elektrické energie (3x400 V) jsou vyvedeny dle přání objednavatele. Jednotlivé typy technologií, v závislosti na velikosti komory, se mohou lišit. Proto je ke každé zakázce přistupováno individuálně a ceny se stanovují dohodou.

 • Čidla vlhkosti dřeva a čidlo relativní vlhkosti
 • Náběhové a podhledové plechy mezistropu
 • Automatická řídící jednotka nebo poloautomatická řídící jednotka
 • Skříň měřících a regulačních obvodů s napojením na řídící počítačovou jednotku nebo na řídící poloautomatickou jednotku
 • Technický popis technologií sušáren KovoS do zděných prostor

  Zpět
  Hospedagem de sites Jungle Networks